top of page
Search
  • Writer's pictureBosque

Jan Dvořák capturing the beauty of the jungle

Two-thirds of all plant species can be found in the tropical rainforest. The rainforest is home to more animal species than anywhere else.


We are grateful that Jan Dvořák, who studied biology in Brno at Masaryk University, also joined the volunteer program. He shared with us his knowledge of animals, plants and fungi and also captured their beauty. The diversity of insects in the Amazon is staggering, especially locusts and grasshoppers that interested Jana the most.


Ecuador is home to more than 620 scientifically described species of frogs. It is one of the largest biodiversity hotspots on Earth. Jan managed to capture, for example, tree frog Hyloscirtus phyllognathus and toad Rhinella margaritifera.


Amazonka is home to a large number of butterfly species, the most prominent of which are from the Morpho group, which is one of the largest butterflies in the world with wings ranging from 7.5 cm to 20 cm.Surprising for Jan is the presence of Bush dogs Speothos venaticus that we captured with camera traps.


A large number of trees in this area are covered by Epiphytes. An epiphyte is an organism that grows on a living plant but feeds on its own, ie. not even partially parasitising on the plant.


A rain forest is a beautiful place, thank you Jan for capturing the beauty of the jungle.CZ

Dvě třetiny všech rostlinných druhů lze nalézt v tropickém deštném pralese. Deštný prales je domovem pro více živočišných druhů než kdekoli jinde.

Jsme vděční, že do dobrovolnického programu se zapojil i Jan Dvořák, který vystudoval biologii v Brně na Masarykově Univerzitě. Se svými poznatky o živočiších, rostlinách a houbách se s námi podělil a také zachytil jejich krásy. Rozmanitost hmyzu v Amazonii je ohromující, hlavně sarančata a kobylky z řádu rovnokřídlých ho zaujala nejvíce.

V Ekvádoru žije více než 620 druhů vědecky popisovaných žab. Je zde jeden z největších hotspotů biodiverzity na Zemi. Janovi se podařilo zachytit např. rosničku Hyloscirtus phyllognathus a ropuchu Rhinella margaritifera.

Amazonka je domovem velkého počtu druhů motýlů, nejvýraznější z nich jsou ze skupiny Morpho, kteří patří mezi největší motýly na světě s křídly o rozpětí od 7.5 cm - 20 cm. Jana nejvíce překvapila přítomnost pralesních psů Speothos venaticus zachycených kamerovými pastmi.

Velky počet stromu v této oblasti je pokrytých Epifytmi. Epifyt je organismus, který roste na žijící rostlině, ale vyživuje se samostatně, tzn. ani částečně na rostlině neparazituje.


Deštný prales je krásné místo, děkuji Jan za zachycení krásy džungle.


Galery of Jan Dvořák in the reservation "El Paraíso"


56 views0 comments

Comments


bottom of page