top of page
Search
  • Writer's pictureBosque

"La Dolorosa" a treasure of Gualaquiza

The jungle is a special place with many hidden treasures. We visited waterfalls and the cave La Dolorosa, located close to Gualaquiza, which is between the Andes and Amazon regions. This place has huge potential to become a treasure of this region.

La Dolorosa cave is home to many bats and other animals. The cave is approximately 250 meters in length. In the La Dolorosa cave, can be found huge corridors with stalagmites, stalactites, bats and spiders. It was sad to see that some of the stalagmites and stalactites are damaged as they form extremely slowly – usually less than 10 cm every thousand years – and radiometric dating has shown that some are over 190,000 years old.


Another sad fact is that geological exploration is taking place throughout the area and it is very likely that the cave La Dolorosa will be destroyed by mining. As the cave narrowed, Edwin our guide, lead us through narrow parts and showed us a majestic place where is located "bell" shaped rock of the cave. We switched our lights off and we prayed in complete darkness for the protection of this place in future.

CZ

Džungle je místo s mnoha skrytými poklady. Navštívili jsme vodopády a jeskyni La Dolorosa, která se nachází nedaleko Gualaquizy, která je mezi Andami a Amazonií. Toto místo má obrovský potenciál stát se pokladem tohoto regionu.

Jeskyně La Dolorosa je domovem mnoha netopýrů a dalších zvířat. Je dlouhá asi 250 metrů. V jeskyni La Dolorosa lze nalézt dlouhe chodby se stalagmity, stalaktity, netopýry a pavouky.

Bylo smutné vidět, že některé stalagmity a stalaktity jsou poškozeny, protože se tvoří extrémně pomalu – obvykle méně než 10 cm každých tisíc let – a radiometrické datování ukázalo, že některé jsou staré více než 190 000 let.

Dalším smutným faktem je, že na celém území probíhá geologický průzkum a s velkou pravděpodobností bude jeskyně La Dolorosa zničena těžbou.


Jak se jeskyně zužovala, náš průvodce Edwin nás provedl úzkými částmi a ukázal nám majestátní místo, kde se nachází skála jeskyně ve tvaru zvonu. Zhasli jsme světla a v naprosté tmě jsme se modlili za ochranu tohoto místa v budoucnu.


70 views0 comments

コメント


bottom of page