Zóna obecní ekologické konzervace Runahurco

Kanton Gualaquiza, Ecuador

gadgualaquiza.gob.ec/gualaquiza/aecmr

Runahurco

Území s názvem Área Ecológica de Conservación Municipal al "Runahurco" AECMR (zóna obecní ecologické konzervace Runahurco v jazyce quechua Runa - člověk,  Hurco - hora.) v ekvádorské provincii Morona Santiago zahrnuje v současnosti asi 87975,65ha a zahrnuje především citlivé ekosystémy rašelinišť, horských a podhorských oblastí deštných lesů a venkovských farností: Amazonas, Bermejos, Nueva Tarqui, Bomboiza, Chiguinda, El Rosario, San Miguel de Cuyes, El Ideal a obytné části  města Gualaquizy. Celá oblast leží v Amazonské-tropické části Ekádoru, ale přechází až do subtropických stálezelených horských mlžných lesů pohoří Páramos de Matanga a Cordillera Moriré.

Ekologická rezervace Runahurco má za hlavní cíl ochranu biologické a kulturní rozmanitosti, uchování ekosystémů konektivity Sangay koridorů - Podocarpus, ochranu životního prostředí a hlavně vodních zdrojů pro zásobování vodou určené pro lidskou spotřebu, podpora udržitelného využívání přírodních zdrojů.

Zóna konzervace a ekologická rezervace El Paraíso

Kanton Gualaquiza, Ecuador

El Paraiso

Území s názvem Área de conservación y reserva ecologica "el Paraíso" (Zóna konzervace a ekologická rezervace El Paraíso - ráj) v ekvádorské provincii Morona Santiago, je součástí přírodní rezervace Runahurco a jde o oblast o rozloze 588,907 ha. Rezervace s vlastí samosprávou obyvatel vesnice Tumbez 27km severně od města Gualaquiza, provincie Morona Santiago.

NÁŠ CÍL >

Posláním projektu Bosque Medicinal (Léčivý Les) je připomenout lidem léčivou sílu přírody. Jsme registrovaná ekvádorská nadace, která se věnuje ochraně deštných pralesů v Amazonii.

 

Hlavním cílem naší práce je zvýšit povědomí o významu biodiverzity deštných pralesů pro život na zemi a důležitosti ochrany ekosystému, který je tím nejrozmanitějším na světě.

Péčí o největší zdroj kyslíku, pitné vody a přírodních léčiv, pečuje Bosque Medicinal (Léčivý Les) také o člověka a jeho propojení s přírodou.

Kontaktujte nás >

T: +593 098 147 7636

E: bosquemedicinal@gmail.com

© 2018 Bosque Medicinal

Jazyky: