Zóna obecní ekologické konzervace Runahurco

Kanton Gualaquiza, Ecuador

gadgualaquiza.gob.ec/gualaquiza/aecmr

Runahurco

Území s názvem Área Ecológica de Conservación Municipal al "Runahurco" AECMR (zóna obecní ecologické konzervace Runahurco v jazyce quechua Runa - člověk,  Hurco - hora.) v ekvádorské provincii Morona Santiago zahrnuje v současnosti asi 87975,65ha a zahrnuje především citlivé ekosystémy rašelinišť, horských a podhorských oblastí deštných lesů a venkovských farností:

Amazonas, Bermejos, Nueva Tarqui, Bomboiza, Chiguinda, El Rosario,

San Miguel de Cuyes, El Ideal a obytné části  města Gualaquizy.

Celá oblast leží v Amazonské-tropické části Ekádoru, ale přechází

až do subtropických stálezelených horských mlžných lesů pohoří

Páramos de Matanga a Cordillera Moriré.

Ekologická rezervace Runahurco má za hlavní cíl ochranu biologické a kulturní rozmanitosti, uchování ekosystémů konektivity koridorů Sangay - Podocarpus, ochranu životního prostředí a hlavně vodních zdrojů pro zásobování vodou určené pro lidskou spotřebu, podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů.

Zóna konzervace a ekologická rezervace El Paraíso

Kanton Gualaquiza, Ecuador

El Paraiso

Území s názvem Área de conservación y reserva ecologica "el Paraíso" (Zóna konzervace a ekologická rezervace El Paraíso - ráj) v ekvádorské provincii Morona Santiago, je součástí přírodní rezervace Runahurco a jde o oblast o rozloze 588,907 ha. Rezervace s vlastí samosprávou obyvatel vesnice Tumbez 27km severně od města Gualaquiza, provincie Morona Santiago.

Rezervace byla zřízena v roce 2005 správou místní komunity.

Nachází se mezi 1000-2000 metrů nad mořem. Vzhledem ke

zvláštním klimatickým, topografickým a geologickým

podmínkám je v této oblasti větší biologická rozmanitost.
Tato oblast je díky svému vynikajícímu stavu ochrany považována

za mimořádně důležitou a křehkou, a proto je prioritou zachování

regionálních biologická rozmanitost.

El Paraiso je místo, kde náš projekt začal a kam se nejvíce soustředíme.

 

Prostřednictvím výzkumu, environmentálního vzdělávání a rozvoje místního eko-turismu pomáháme udržovat místní biologickou rozmanitost a podporujeme kulturu ochrany a udržitelného rozvoje s důrazem na plynulé začlenění a objektivitu.

Podporou, kterou nabízíme místní komunitě, je rozšíření nárazníkové zóny spojené s chráněným územím Runahurco, zajištění ochrany prostředí pro flóru a faunu této živé laboratoře.

Spolupracujeme s Universidad del Azuay v Ekvádoru, evropským sdružením Forest.ink, Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Univerzity Mendela v Brně v České republice a jsme součástí mezinárodního projektu UNIDA (United for the Development of the Amazon). V této souvislosti byl Bosque Medicinal v červenci 2019 ekvádorským „Ministerio del Ambiente“ legalizován jako nezisková fundace. Všechny finanční prostředky získané v nadaci pocházejí z podpory dobrovolníků a dárců z celého světa.

Fáze I. a II. jsou dokončeny! Díky pomoci a příspěvkům našich dárců bylo v první fázi získáno prvních 52 hektarů džungle ve „Valle del Colibrí“ a ve druhé fázi byly získány finanční prostředky na výstavbu biologické výzkumné stanice - El Refugio.

Prostřednictvím výzkumu, environmentálního vzdělávání a rozvoje místního eko-turismu pomáháme udržovat místní biologickou rozmanitost a podporujeme kulturu ochrany a udržitelného rozvoje s důrazem na plynulé začlenění a objektivitu.

Podporou, kterou nabízíme místní komunitě, je rozšíření nárazníkové zóny spojené s chráněným územím Runahurco, zajištění ochrany prostředí pro flóru a faunu této živé laboratoře.

Spolupracujeme s Universidad del Azuay v Ekvádoru, evropským sdružením Forest.ink, Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Univerzity Mendela v Brně v České republice a jsme součástí mezinárodního projektu UNIDA (United for the Development of the Amazon). V této souvislosti byl Bosque Medicinal v červenci 2019 ekvádorským „Ministerio del Ambiente“ legalizován jako nezisková fundace. Všechny finanční prostředky získané v nadaci pocházejí z podpory dobrovolníků a dárců z celého světa.

Fáze I. a II. jsou dokončeny! Díky pomoci a příspěvkům našich dárců bylo v první fázi získáno prvních 52 hektarů džungle ve „Valle del Colibrí“ a ve druhé fázi byly získány finanční prostředky na výstavbu biologické výzkumné stanice - El Refugio.

2) Strom Cascarilla - Cinchona officinalis, známý obsahem chininu, který byl v první polovině 17. století život zachraňující lék na malárii. Nadměrná sklizeň související s velkou poptávkou vedla téměř k vyhubení divoce rostoucích stromů v Ekvádoru. Chceme pomoci navrátit tento strom zpět do jeho původní domoviny. 

Kromě toho, že pozemek bude výchozím bodem pro nové zalesňování a ochranu přírody, poskytne další vhodnou oblast pro chov a výzkum a distribuci původních amazonských ryb, studium žab a reptilů, pomůže nám zabezpečit přístup k vodopádům i mimo ně a bude i strategickým místem pro naše kamerové pasti, které používáme ke studiu místní populace divoké zvěře.

!!Děkujeme všem minulým i budoucím dobrovolníkům a dárcům!!

Bez Vás by mnohé z naší práce bylo jen neprojevenou myšlenkou.

NÁŠ CÍL >

Posláním projektu Bosque Medicinal (Léčivý Les) je připomenout lidem léčivou sílu přírody. Jsme registrovaná ekvádorská nadace, která se věnuje ochraně deštných pralesů v Amazonii.

 

Hlavním cílem naší práce je zvýšit povědomí o významu biodiverzity deštných pralesů pro život na zemi a důležitosti ochrany ekosystému, který je tím nejrozmanitějším na světě.

Péčí o největší zdroj kyslíku, pitné vody a přírodních léčiv, pečuje Bosque Medicinal (Léčivý Les) také o člověka a jeho propojení s přírodou.

Kontaktujte nás >

T: +593 098 147 7636

E: bosquemedicinal@gmail.com

© 2018 Bosque Medicinal

Jazyky:

Čti:

Příběh Nicoly Švandové, slepé právničky a členky českého spolku Forest.ink. Zkušenosti z pobytu v pralese, které jí otevřeli cestu do svého vlastního nitra a k vyjádření skrze intuitivní malbu.

The rainforest as a catalyst for creation